Targowisko w Nowogrodzie będzie działać tylko na terenie ogrodzonym. Pierwszeństwo handlu będą miały osoby sprzedające produkty rolno-spożywcze, sadzonki kwiatów i krzewów, ale będziemy starali się znaleźć miejsce dla osób handlujących dotychczas na „utwardzonej części” odzieżą i sprzętami gospodarstwa domowego.

Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie postanowili pomóc seniorom zamieszkującym naszą gminę w wyposażeniu ich w maseczki zabezpieczające. Do inicjatywy dołączyły się panie z personelu obsługi Zespołu Szkół Samorządowych. Maseczki są już wykonywane. Pierwsze trafiły do mieszkańców przed świętami. Radni i sołtysi systematycznie będą je dostarczać seniorom z terenu Gminy Nowogród.

W piątek 10 kwietnia w związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej o godz. 8.41 zostaną włączone syreny alarmowe na czas 1 minuty – sygnał ciągły.

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 595).  informujemy, że  pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w dniach od 6 do 10 kwietnia 2020 r. świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach wsparcia informacyjnego i emocjonalnego, w formie porad i konsultacji, pełniąc dyżury codziennie pod wskazanymi poniżej numerami telefonów w godzinach od 08.00 – 16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie uprzejmie informuje, że od 8 kwietnia 2020 r., będą wypłacane:

Spółka informuje, iż do momentu ustania epidemii wirusa COVID-19 niemal całkowicie zawiesza funkcjonowanie komunikacji regionalnej w soboty i niedziele.