„Ścieżka Kurpiowska”, „Szlak Kurpiowski” czy może „Kurpiowska Trasa Rowerowa”? Oficjalna nazwa nie została jeszcze wybrana, ale w czwartek, 13 października w Muzeum - Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie zainaugurowany został projekt pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie – Nowogród”. W wydarzeniu samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś.

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

W dniu 12 października 2022 r. w wieku 87 lat zmarł ksiądz Wacław Czajkowski, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie w latach 1978-2008, w kapłaństwie 65 lat.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie informuje, że w dniu 14 października 2022 r. (piątek) mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w godzinach od 10.30 do 15.00 w Nowogrodzie.

W Gminie Nowogród realizowany jest program ”Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Program daje możliwość otrzymania dotacji na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym tabletki z jodkiem potasu będą wydawane mieszkańcom Gminy Nowogród w 4 punktach.

W piątek 30 września 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych powiatu łomżyńskiego za rok szkolny 2021/2022.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie informuje, że w dniu 7 października 2022 r. (piątek) mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w godzinach od 10 00 do 13 00 w Nowogrodzie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku po raz czwarty zaprasza dzieci rolników do udziału w konkursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008-2016, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.