Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski zaprasza mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego do udziału w konkursie fotograficznym pt. „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”. Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej:

Zgodnie z $ 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Nowogrodu informuje, że w dniu 09 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbył się pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród:

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - upał

Burmistrz Nowogrodu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród - działka nr 1170/1

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz Urząd Miejski w Nowogrodzie zapraszają na XXVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2021, które odbędą się w Nowogrodzie, na terenie Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika 20 czerwca 2021 roku.

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Informacja o pracach związanych z wykonywaniem działań w ramach Wykonywania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 celem umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania zadań na powierzchniach obserwacyjnych.

<< załącznik nr1>>

<<załącznik nr.2>>

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego:

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Nowogród