W sobotę 13 listopada przy wiacie wiejskiej w Mątwicy odbył się piknik patriotyczny zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mątwicy, Koło Gospodyń w Mątwicy i Świetlicę Wiejską w Mątwicy.

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesiennym 2021 r. (nr 2021/340 - 80 812 szt. indyków; nr 2021/341 61 469 szt. indyków; nr 2021/342 - 104 162 szt. indyków; nr 2021/343 - 105 392 szt. indyków; nr 2021/344 - 287 042 szt. brojlerów w woj. mazowieckim; nr 2021/345 - 1 500 szt. indyków i 5 500 gęsi rzeźnych w woj. lubuskim oraz u brojlerów na terytorium Holandii).

W piątek 5 listopada 2021 r. Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu podpisał z wykonawcą Embrus Budownictwo Sp. z o.o. umowę na realizację budowy budynku  Wiejskiego ośrodka aktywności społecznej w Chmielewie.

10 listopada 2021 r. przekazano wykonawcy teren i plac budowy. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 360 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.

Podczas podpisywania umowy na realizację inwestycji, a także przy przekazaniu terenu i placu budowy uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców Chmielewa, Dzierzg i Sulim.

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

 

W środę 3 listopada 2021 r. Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu podpisał z wykonawcą Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt umowę na realizację budowy budynku  Wiejskiego ośrodka aktywności społecznej w Jankowie-Skarbowie.

We wtorek 9 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego

o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego

Burmistrz Nowogrodu ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Burmistrz Nowogrodu ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród