Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku realizowane będą działania na terenie miasta Nowogród w ramach Planu działania Priorytetowego.

Oddział IPN w Białymstoku oraz Delegatura IPN w Olsztynie zapraszają do zgłaszania lokalnych kandydatów (instytucji, organizacji i osób fizycznych) do XIII edycji Nagrody Honorowej ,,Świadek Historii’’.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Policjanci z Posterunku w Nowogrodzie pragną uczulić mieszkańców Gminy Nowogród na nasilające się kradzieże ciągników rolniczych i proszą o ich prawidłowe zabezpieczenie.

Mszą świętą w kościele w Nowogrodzie uczniowie, nauczyciele i rodzice rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r.

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Nowogród od szkodników pierwotnych sosny (boreczniki sosny), Nadleśnictwo Nowogród informuje o planowanym wykonaniu oprysku ratowniczego na obszarach leśnych (leśnictw: Zbójna, Wyk, Gawrychy, Kuzie, Złota Góra, Dobrylas i  Morgowniki) w okresie między 1 września, a 15 września 2022r., w zależności od panujących temperatur oraz warunków atmosferycznych.