Wrocław 2016 r., Piła 2018 r.  i w końcu w 2022 r. Łomża.  Po wielu trudnościach, jakimi były pandemia coronavirusa i związane z nią obostrzenia, udało się zorganizować Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego w Łomży. Nauczyciele spotkali się po czteroletniej przerwie po raz dziewiętnasty, aby rozmawiać, wymieniać doświadczenia i czerpać nowe inspiracje do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

Kurpiowskiego Koguta 2022 wygrał Tomasz Tyszka z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, a wśród pań pierwsza przybiegła Kamila Fajkiel-Nowak z Łomży. Zawody rozegrano w okolicach malowniczo położonego Nowogrodu w ponad 30 stopniowym upale.

W najbliższą sobotę 27 sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu wraz z Gminą Nowogród, zapraszają na drugą edycję Półmaratonu Kurpiowski Pśejåk Bieg Szlakiem Schronów Bojowych SGO "Narew" wraz z biegiem towarzyszącym na 7 km.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem i ostrzeżenie 2 stopnia - upał

Wrocław 2016 r., Piła 2018 r.  i w końcu w 2022 r. Łomża.  Po wielu trudnościach, jakimi były pandemia coronavirusa i związane z nią obostrzenia, udało się zorganizować Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego w Łomży. Spotykamy się po czteroletniej przerwie po raz dziewiętnasty, aby rozmawiać, wymieniać doświadczenia i czerpać nowe inspiracje do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie we współpracy z PKPS Z.O. Łomża informuje, że do października 2022 będzie realizował program operacyjny FEAD 2021. Trwanie dystrybucji artykułów spożywczych uzależnione będzie od dostaw poszczególnych artykułów i możliwości ich wydawania.

Informujemy, iż można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3000 zł.