przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza rzymsko-katolickiego w Nowogrodzie – etap I oraz etap II

Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 01.03.2024 roku do 01.08.2024 roku realizowane będą działania na terenie gminy Nowogród w ramach Planu Działania Priorytetowego.

Firma odbierającą odpady (Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.) informuje, że mogą wystąpić problemy z odbiorem bioodpadów z trasy nr 3. W razie trudności odpady zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 8 marca (piątek).

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży na szkolenie podstawowe z "Integrowanej produkcji roślin".

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki.

W środę 6 marca 2024 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - oblodzenie

W związku z rozpoznawaniem terenu gminy przez firmę odbierającą odpady informujemy, że mogą wystąpić problemy z odbiorem bioodpadów z trasy nr 1. W razie trudności odpady zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 6 marca (środa)