W 2019 r. rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili do tutejszego Oddziału 1149 wypadków przy pracy rolniczej. W celu zmniejszenia skali wypadków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, w roku bieżącym po raz pierwszy organizuje konkurs fotograficzny dla rolników pod hasłem "Wieś Podlaska - praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkurs testowy "Rola rolnika by upadku unikał" w formie korespondencyjnej.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

W sobotę 1 sierpnia w gminie Nowogród uczczono pamięć bohaterów 1920 roku. Tegoroczne obchody ze względu na sytuację w kraju miały symboliczny charakter. Pamięć bohaterów poległych w obronie ojczyzny w 1920 roku uczczono w pobliżu krzyża w Mątwicy skąd w 2018/2019 ekshumowano szczątki żołnierzy oraz przy pomniku "Młodym Bohaterom z 1920 roku" w Nowogrodzie.

Projekt Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie: „Mała książka – wielki człowiek” w Bibliotece

 Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie przeznaczonym dla dzieci urodzonych w latach 2014-2017, mającym na celu popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych.

Apel do hodowców trzody chlewnej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Oferty pracy za granicą przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży: OFERTY PRACY EURES

Informujemy, że od 1 lipca 2020r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia:

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który zawiera ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.