Siedem jednostek OSP z gminy Nowogród otrzymało sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie o łącznej kwocie 43 790,00 zł z czego 40 000,00 zł to dofinansowanie z dotacji Województwa Podlaskiego.

Nadleśnictwo Łomża jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

W czwartek 26 stycznia w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie obyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel inwestora z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, architekci z Biura Projektów Arteria S.C., a także Burmistrz Nowogrodu.

Zapraszamy rolników do udziału w bezpłatnym webinarze informacyjnym.

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

W piątek 20 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

dotyczące projektu: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród”.

Gmina Nowogród kontynuuje zajęcia dla seniorów.