Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD oraz zużytych opon nastąpi w najbliższą sobotę 21.11.2020r w miejscowości Nowogród, Grzymały, Szablak i Sławiec.

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w dniu odbioru w miejscu widocznym oraz umożliwiającym dojazd. 

Harmonogram roznoszenia opłatków przez Pana Organistę na drugi tydzień od 16 do 21 listopada 2020 r.

Niedawno został zakończony pierwszy etap czyli wytyczenie geodezyjne oraz rozpoznanie archeologiczne i saperskie. Teraz wykonawca robót budowlanych firma PORR przystąpiła do oczyszczania pasa montażowego z karpin oraz wszelkich innych obiektów utrudniających prowadzenie prac i zebrania wierzchniej warstwy gleby - humusu. Po wyrównaniu terenu i wybudowaniu tymczasowych dróg wzdłuż trasy gazociągu układane są rury.

W związku z prowadzonymi pracami przy realizacji przebudowy stacji uzdatniania wody w Sławcu wykonawca robót firma "Zieja" informuje, że w dniu 13 listopada (piątek) w godzinach od 12:00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z hydroforni Sławiec.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy. Szczegółowe informacje dla Seniorów i chętnych wolontariuszy znajdują się na stronie www.wspierajseniora.pl.

Do 30 listopada 2020 r. ARiMR przyjmuje wnioski od tych rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - gęsta mgła

Biuro Programu „Niepodległa”, jak każdego roku, zaprasza do włączenia się w akcję „Niepodległa do hymnu”. Zdajemy sobie jednak sprawę, że tym razem, ze względu na trudne warunki ogólnoświatowej pandemii obchody Narodowego Święta Niepodległości będą musiały być inne niż zwykle i odbyć się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

Harmonogram roznoszenia opłatków przez Pana Organistę na pierwszy tydzień od 9 do 14 listopada 2020 r.

Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Program zakłada pomoc w   dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej  do domu seniora. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych. Koszty zakupów pokrywa senior. Bezpośrednim realizatorem programu są ośrodki pomocy społecznej. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.