W lutym 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu " Czyste Powietrze". Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodzie, ul. Rynek 20.

W sobotę 20.01.2024 r. sześcioro dzieci z Gminy Nowogród wyjechało na ferie zimowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się
o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Prosimy o ostrożność i rozwagę w przypadku ofert akwizytorów na instalację nowych źródeł ciepła.

W związku z zachodzącymi w PZW i Wodach Polskich zmianami, pojawiła się szansa na współgospodarowanie  wodami Okręgu Rybackiego „Narew 5”.

Zgodnie z art. 8a.ust. 1 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać
w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.