PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Od piątku 6 lipca komisja ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą pracuje na trenie gminy Nowogród. Poniżej przedstawiamy harmonogram prac w poszczególnych miejscowościach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" oraz mieszkańców gminy Nowogród.

Szanowni Mieszkańcy 

Gmina Nowogród przygotowuje się do złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach którego będą organizowane  bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone w okresie listopad 2018r do lutego 2019r. 

Choć pogoda deszczowa, to w Nowogrodzie od rana unosi się zapach smakowitych potraw.

Przez tydzień, od 25 do 29 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie odbywały się zajęcia dla 47 dzieci w wieku szkolnym.

Dzieci i młodzież z Mątwicy po krótkiej przerwie znów mogą cieszyć się wspólnie spędzanym czasem, bawić się i wykazywać się twórczo. Na co dzień podczas zajęć uczą się kreatywności tworząc własne prace plastyczne oraz aktywnie spędzają wolny czas podczas gier i zabaw na świetlicy oraz przyległym do niej placu zabaw.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza postępowanie z udziałem społeczeństwa dotyczące aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wykonanie inwestycji, a działce 737/2 w Mątwicy, która polegała będzie na  utwardzeniu pow. gruntu na działce budowlanej w celu realizacji m.in.: spotkań i imprez wiejskich/festynów,  służący rozwojowi miejscowości  oraz  turystyki i agroturystyki na trenie gminy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławcu organizuje konkurs plastyczny i konkurs poezji i pieśni patriotycznej.