W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac polowych oraz przemieszczaniem się ludności i sprzętu rolniczego, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Henryk Grabowski zwrócił się z prośbą do wszystkich rolników hodujących świnie o zachowanie uwagi na podstawowe zasady postępowania, mające na celu zabezpieczenie gospodarstw przed wprowadzeniem wirusa ASF, a w szczególności:

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie 1 stopnia - burza z gradem

Od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju realizowane będzie kolejne zintegrowane badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Dzięki współpracy Lokalnych Grup Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" i "Kaszubska Droga" mieszkańcy Nowogrodu i okolic oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych mogli obejrzeć sztukę teatralną "Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna" w wykonaniu Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina.

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie II stopnia - burze z gradem

Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Złożeniem meldunku o gotowości do uroczystego apelu druhowi Zenonowi Białobrzeskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Komendanta Gminnego Bogdana Chętnika rozpoczęły się uroczystości gminnego Dnia Strażaka.

- Nie wiemy kim byli. Armia rosyjska, była armią wielonarodowościową. Byli tam też Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, mogli być Polacy - mówił Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej podczas uroczystości na terenie dawnego cmentarza wojskowego przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

Kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktyczno-sportowym w atrakcyjnych miejscowościach nadmorskich: Jarosławcu i Władysławowie (turnus 11- dniowy)

Hymnem państwowym oraz Marszem Sybiraków rozpoczęła się uroczystość patriotyczna w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.