W listopadzie 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

Na przełomie października i listopada odbędzie się ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ŻUBR-23. Pododdziały Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie prowadzić będą działania taktyczne na poligonach oraz w tzw. terenie przygodnym. Wzmożony ruch pododdziałów żołnierzy i sprzętu wojskowego po drogach, terenach zurbanizowanych i terenach leśnych zaobserwować będzie można na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

W niedzielę 22 października 2023 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Łomżyńskiego za  rok szkolny 2022/2023. Przybyłych gości przywitał  Grzegorz Palka - Burmistrz Nowogrodu z Joanną Wądołowską - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz chorób zawodowych rolników. Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy, stoiska informacyjne. Jednym z takich działań jest organizowany po raz czwarty Ogólnokrajowy Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Od 2 do 22 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Strategia ZIT została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące Związek ZIT na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. Dokument przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Każde z nich stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w ramach przeprowadzonego procesu diagnostycznego problemy stanowiące wyzwania rozwojowe MOF Miasta Łomży.

Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie z dnia 19 października 2023 roku

Burmistrza Nowogrodu z dnia 10 października 2023 r.

Szanowni Państwo

Pragniemy zaprosić na wyjątkowe wydarzenie a mianowicie uroczystą Mszę świętą w intencji wszystkich duchownych diecezji łomżyńskiej pomordowanych, torturowanych, więzionych i prześladowanych w latach 1939 – 1989.

W poniedziałek 16 października 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.