na nadzór inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej w zakresie: Zadania 1 -  opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Sławcu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach.”

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

Numery telefonów pod które mogą zgłaszać się obywatele z podejrzeniem koronawirusa, dostępne po godzinach pracy stacji

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - silny wiatr