PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

W związku z pracami przy ociepleniu fundamentów oraz montażu drenażu pod rampą schodów przy kuchni szkoły informujemy, że od soboty 3.12.2022 r. prowadzone będą prace w pasie chodnika i drogi wjazdowej do szkoły.

Trwa rekrutacja do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - opady marznące

Burmistrza Nowogrodu z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 

Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród i Gmina Piątnica działając w Partnerstwie podjęły wyzwanie przygotowania wspólnej Strategii rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Aktualnie trwają prace diagnostyczne i badania będące podstawą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.