Wzmocnione środki bioasekuracji dla gospodarstw, z których świnie będą przemieszczane poza obszary objęte ograniczeniami I, II, III zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczyni Komisji 2021/605

Burmistrz Nowogrodu ogłasza XI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Burmistrz Nowogrodu ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Prawie każda gmina i powiat w Polsce przyjmują od miesięcy ogromne ilości uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy. Wśród nich są też pracownicy uczelni ukraińskich. Szacuje się, że około 30% z nich musiało opuścić Ukrainę, a pozostali zostali bez pracy lub ich zarobki spadły do minimum. Załączona baza danych ma im pomóc w znalezieniu zajęcia. Jest również adresowana do studentów z Ukrainy, by ułatwić im znalezienie miejsca na kontynuowanie studiów.

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który zawiera ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  

W piątek 29 lipca 2022 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca znajduje się na terenie powiatu koleńskiego oraz częściowo na terenie powiatu łomżyńskiego – gmina Nowogród. Historia tego regionu jest bardzo długa, ponieważ sięga przeważnie okresu wczesnego średniowiecza. Rejon ten tworzy część historycznej Krainy Mazowsza. Wsie i miasta na terenie obecnego powiatu koleńskiego oraz części powiatu łomżyskiego powstawały lub rozkwitały za czasów panowania Janusza I Starszego. Za jego czasów powstawały grody, wsie i miasta. W skład tego regionu wchodzi gmina miejska Kolno; gmina miejsko-wiejska Stawiski i Nowogród; gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl; miasta: Kolno, Stawiski i Nowogród.

Zobaczyć 500 kajaków na jednej z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce? Brzmi jak marzenie ściętej głowy, a jednak to wyzwanie jest jak najbardziej możliwe. Już niespełna trzy tygodnie dzielą nas od kolejnej odsłony imprezy 500 kajaków. 6-7 sierpnia 2022 to data tegorocznej edycji. Ten oto największy spływ kajakowy na rzece Bug w województwie podlaskim to rekreacyjno-sportowe wydarzenie skierowane do amatorów jak i zawodowych kajakarzy, a już na pewno miłośników dobrej zabawy.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - upał