W czwartek, 3 listopada 2022 r. weszły w życie znowelizowane przepisy o dodatku węglowym.

Dopłata do węgla na nowych zasadach pozwala otrzymać 3000 zł kilku gospodarstwom domowym mieszkającym pod jednym adresem. Przed nowelizacją, w takiej sytuacji dodatek węglowy otrzymywało tylko jedno gospodarstwo domowe. Wnioski o dodatek węglowy mogą składać ponownie te osoby, którym gmina wcześniej odmówiła wypłaty tego dodatku.

Gmina Nowogród otrzymała z Województwa Podlaskiego dofinansowanie w kwocie 900 tys. zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”. Całkowity koszt inwestycji to 1 365 557,77 zł.

Siedem jednostek OSP z gminy Nowogród otrzyma sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie o łącznej kwocie 43 790,00 zł z czego 40 000,00 zł to dofinansowanie z dotacji Województwa Podlaskiego.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Burmistrz Nowogrodu ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Chcesz poznać swojego dzielnicowego? Chcesz zobaczyć jak wygląda służba na posterunku? A może chcesz wstąpić w szeregi Policji?