Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Nowogród zaświadczenia są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (86) 217-55-61

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Można w nim znaleźć wskazówki m. in. o tym, jak zaplanować dziecku czas, jak kontaktować się z nauczycielami, jak wspierać dziecko w rozwoju i w edukacji w warunkach domowych. Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Rosji i niektórych krajów Unii Europejskiej oraz możliwością rozprzestrzenienia się HPAI w Polsce Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży prosi hodowców drobiu prowadzących działalność na obszarze naszej gminy o zapoznanie się z dokumentem opracowanym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, dotyczący aktualnej sytuacji.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD oraz zużytych opon w najbliższą sobotę 28 listopada 2020 r. z miejscowości Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki i Sulimy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej, pracowników oraz członków instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, członków RKRES, przedstawicieli podlaskich sieci współpracy, przedstawicieli sfery nauki i biznesu, mediów lokalnych i regionalnych z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.: „Ekonomia społeczna w świecie biznesu”, które odbędzie się 24 listopada 2020 roku. w trybie ONLINE. 

Siedem jednostek OSP z gminy Nowogród otrzymało sprzęt o łącznej wartości ponad 50 tysięcy złotych zakupiony dzięki środkom przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach umowy z gminą Nowogród.

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Sławcu przystąpiły do akcji, jaką od początku listopada prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD oraz zużytych opon nastąpi w najbliższą sobotę 21.11.2020r w miejscowości Nowogród, Grzymały, Szablak i Sławiec.

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w dniu odbioru w miejscu widocznym oraz umożliwiającym dojazd. 

Harmonogram roznoszenia opłatków przez Pana Organistę na drugi tydzień od 16 do 21 listopada 2020 r.

Niedawno został zakończony pierwszy etap czyli wytyczenie geodezyjne oraz rozpoznanie archeologiczne i saperskie. Teraz wykonawca robót budowlanych firma PORR przystąpiła do oczyszczania pasa montażowego z karpin oraz wszelkich innych obiektów utrudniających prowadzenie prac i zebrania wierzchniej warstwy gleby - humusu. Po wyrównaniu terenu i wybudowaniu tymczasowych dróg wzdłuż trasy gazociągu układane są rury.