W związku z ogłoszoną na terenie naszej gminy suszą w dniach 11.04.2023 r. – 20.07.2023 r. w oparciu o komunikaty IUNG w Puławach (System Monitoringu Suszy Rolniczej 2023 r.) producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2023 r. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejski w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 do dnia 15 września 2023 r.

W poniedziałek 14 sierpnia o godz. 17:00 "Inscenizacja walk o Nowogród z 1939 r." organizowana przez Gminę Nowogród, a w godz. 12:00 - 18:00 na terenach obok schronu przy moście w Nowogrodzie odbędzie się piknik wojskowy "Silna Biało-Czerwona" organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dzisiaj (1 sierpnia 2023 r.) na terenie gminy Nowogród można było spotkać pojazdy wojskowe oraz żołnierzy, którzy w ramach akcji "Bezpieczne Podlasie" zawitali w nasze strony. Byli m.in. obok schronu bojowego przy moście w Nowogrodzie, w centrum miasta, a także w Skansenie Kurpiowskim oraz odwiedzili dzieci wypoczywające w Ośrodku Caritas w Ptakach koło Nowogrodu.

Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Burmistrz Gminy Nowogród informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Program Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 

Od 2020 r. producent rolny w celu oszacowania szkód powstałych w jego gospodarstwie w wyniku wystąpienia suszy, musi złożyć wniosek o ich oszacowanie za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą". Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

BURMISTRZ NOWOGRODU ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowogród.