28 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady IX sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z 25.03.2019r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok – opinia komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Nowogród za 2018 rok.
8. Debata nad raportem o stanie gminy:
a) Głosy radnych.
b) Głosy mieszkańców.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania – uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – opinia komisji rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu – wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
12. Sprawy różne.

 

 

 

Dzieci z Akademii Piłkarskiej Lider Nowogród po raz ostatni przed wakacjami uczestniczyły w treningu na stadionie w Nowogrodzie.

Przedszkolaki we wtorek, a uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w środę zakończyli rok szkolny i rozpoczęli wakacje.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy mogli zobaczyć wiele różnych zwierząt: bydło mleczne, mięsne, konie, owce, kozy, króliki, drób hodowlany i użytkowy, spośród których zostaną wybrane najpiękniejsze okazy i nadane tytuły superczempionów i czempionów.

Urząd Miejski w Rajgrodzie oraz Yacht Club „Arcus” w Rajgrodzie serdecznie zapraszają do udziału w Regatach Żeglarskich organizowanych na terenie Gminy Rajgród w sezonie żeglarskim 2019

odbywającego się w ramach XXVI Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

W tym roku nagroda zostanie  przyznana w 7 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku,  Firma „z sercem”, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej, Kobieta Biznesu, Super Anioł (w załączeniu regulamin konkursu). Zgłoszenia do 30 czerwca 2019 r.

Po raz 26. na scenie w Nowogrodzie prezentowały się zespoły, tancerze, gawędziarze i śpiewacy ludowi podczas Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. Imprezę zainaugurował barwny korowód spod dworku ze wsi Brzózki na terenie Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie do sceny Amfiteatru.

Mieszkańcy gminy Nowogród, którzy dojeżdżają autobusami MPK mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji "kiedyPrzyjedzie", która pokazuje dokładnie za ile minut autobus będzie na przystanku. Dotyczy to wszystkich przystanków zlokalizowanych na terenie naszej gminy, a także na terenie Łomży.