Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego wręczył Burmistrzowi Nowogrodu symboliczny czek na kwotę 800.000,00 zł na realizację przebudowy ul. Października i ul. Łomżyńskiej na odcinku ul. 11 listopada - ul. Rynek tzn. w bezpośrednim sąsiedztwie OSP Nowogród i M-GOK.

W czwartek 4 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr

Inspekcja Weterynaryjna informuje, że w  terminie: 08.04.2024 r. - 12.04.2024 r. na obszarze powiatu łomżyńskiego będą prowadzone ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie metodą zrzutów z samolotu.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr

Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii to coroczne wydarzenie, które cieszy ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu.

W kwietniu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: