Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem w Nowogrodzie odbywa się Dzień Świąteczny zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie. Współorganizatorami spotkania jest Gmina Nowogród, Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Chór "Natalis Mariae" z parafii Narodzenia NMP w Nowogrodzie, Schola parafialna, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

W niedzielę wieczorem zakończyły się ostatnie w 2019 roku szkolenia rotacyjne w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Przez weekend szkoliło się blisko 900 żołnierzy.

Protokół Obrad Komisji Konkursowej „Tradycyjna ozdoba choinkowa” organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

16 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

W sobotę 14 grudnia rozpoczynają się ostatnie w 2019 roku szkolenia rotacyjne żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze będą szkolić sie poza obiektami wojskowymi, w jednostkach wojskowych oraz na poligonie.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową kampanii społecznej 4U (www.4u.tpcoe.gov.pl), na której znajdują się film oraz animacje edukacyjne przedstawiające sposób właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Kampania jest prowadzona na specjalnej stronie internetowej 4u.tpcoe.gov.pl. Składają się na nią plansze informujące o działaniach, które powinien podjąć każdy, kto jest uczestnikiem niebezpiecznej sytuacji oraz filmiki i animacje.

Kampania „4U!” pokazuje, jak w praktyczny sposób zachowywać się w sytuacjach, które stwarzają zagrożenie terrorystyczne i też jak zachowywać się w sytuacji, gdy już do zamachu terrorystycznego dochodzi – powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

 

Wtorek, 10 grudnia 2019 r., godz. 13.00 - plac KZB

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Nowogrodzie zaprasza Mieszkańców Gminy na Dzień Świąteczny, który odbędzie się w niedzielę 15 grudnia 2019 r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - marznące opady

Mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest (m.in. eternit) w roku 2020 proszeni są o złożenie w terminie do 15 grudnia 2019 r. odpowiedniego wniosku wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest.