Dnia 19 października 2020 roku Burmistrz Nowogrodu zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r”.

 dotyczący uboju z konieczności poza rzeźnią.

Od poniedziałku 26.10.2020 uczniowie klas 4-8 rozpoczęli naukę zdalną a uczniowie klas 1-3 i przedszkola uczą się stacjonarnie.

Został tylko miesiąc na udział w Powszechnym Spisie Rolnym.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju
• Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
• Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników.
• Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzeniem w szkołach nauki w trybie zdalnym, od 26.10.2020 r. zawiesza kursowanie dodatkowych, pomocniczych kursów:

- linii 9 o godz. 7:00 na trasie Nowogród - Łomża,

          o godz. 15:30 na trasie Łomża - Nowogród.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021.

w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Program Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi