4 marca 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

w ramach zadań publicznych Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.

170 wykonawców z 14 zespołów zaprezentowało się podczas Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego. W sobotnim (22.02) wydarzeniu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś. Pierwsze miejsce w kategorii dziecięco-młodzieżowej zdobył Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu "Z gwiazdą".

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „O produktach na poważnie” w ramach terenowych spotkań z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Od 10 lutego 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w sposobie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

Zarząd Województwa przyznał we wtorek (18.02) dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na poprawę oferty edukacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności nauczania w gminie Nowogród.

Informujemy, że firma Błysk będzie zbierać odpady wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony na terenie gminy Nowogród.

na nadzór inwestorski branży sanitarnej w zakresie: Zadania 3 - realizacja przebudowy sieci wodociągowej Mątwica–Szablak.