Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" zaprasza na Piknik z LGD, 20 sierpnia (sobota) od godz. 14.00 - Zbójna

W czwartek 11 sierpnia 2022 r. o godz. 15:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2022 rok
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022
  4. Sprawy różne

„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbędą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na te dni Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie oraz Burmistrz Nowogrodu zapraszają na wydarzenie "Nowogród Tradycyjny" - 21 sierpnia (niedziela) godz. 14.00, scena przy Skansenie w Nowogrodzie.

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie obchodzone będą w sposób wyjątkowy, bo wspólnie z jubileuszowym XX Podlaskim Świętem Chleba. Uroczystości odbędą się 14 sierpnia w niedzielę w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) odbędą się w dniach 7-9 października 2022 r. w formule hybrydowej: stacjonarnie oraz on-line. To znakomita okazja, by pochwalić się sukcesami projektów i pokazać je szerszej publiczności.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wzmocnione środki bioasekuracji dla gospodarstw, z których świnie będą przemieszczane poza obszary objęte ograniczeniami I, II, III zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczyni Komisji 2021/605

Burmistrz Nowogrodu ogłasza XI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród