Inscenizacja walk Niemców z Polakami o Nowogród we wrześniu 1939 r. zachęciła w poniedziałek setki ludzi do przybycia na skarpę w pobliżu schronu bojowego nad Narwią. Zorganizowana przez Gminę Nowogród rekonstrukcja z udziałem około 20-tki walczących wywołała spontaniczne, żywe emocje. Przez sześć godzin od południa aż do wieczora w miasteczku odbywał się piknik wojskowy ph. „Silna Biało-Czerwona”, organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pokazy sprzętu bojowego, umiejętności żołnierzy i występy sprawiły, że w upalny dzień przewinęło się 3 tys. osób. Gospodarzami byli: dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka oraz burmistrz Grzegorz Palka.

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Już w najbliższą niedzielę 20 sierpnia święto kultury, zabawy i obrzędu kurpiowskiego. W tym roku w nieco zmienionej formie. Z powodu realizacji w Muzeum zdjęć do serialu fabularnego Dewajtis ze względów technicznych nie rozkładamy w Skansenie dużej sceny. Będziemy korzystali z będącej w pobliżu dużej sceny gminnej.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia o zmianie decyzji.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. organizuje Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", którego celem jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”.

W związku z ogłoszoną na terenie naszej gminy suszą w dniach 11.04.2023 r. – 20.07.2023 r. w oparciu o komunikaty IUNG w Puławach (System Monitoringu Suszy Rolniczej 2023 r.) producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2023 r. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejski w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 do dnia 15 września 2023 r.