W poniedziałek 27 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Na podstawie §6 ust. 7 Uchwały  Nr XXVIII/190/21 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogród ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 3565) w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego (tj. od 23 grudnia 2021r.) można składać zastrzeżenia do niniejszego projektu.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2022 od Wicemarszałka Marka Olbrysia

W tym roku ze względu na pandemię nie odbędzie się przedświąteczne spotkanie mieszkańców Gminy Nowogród, czyli "Dzień Świąteczny".

W piątek 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Miejski w Nowogrodzie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz Komunalny Zakład Budżetowy będą nieczynne.

Życzenia posła Jarosław Zielińskiego dla mieszkańców Miasta Gminy Nowogród na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.

W środę w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie odbyło się wręczenie nagród w konkursie "Kartka Bożonarodzeniowa z miasta i gminy Nowogród" organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie i Gminę Nowogród.

Program Profilaktyka 40 Plus wystartował w całej Polsce 1 lipca 2021 r., a 11 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia o wydłużeniu programu do 30 czerwca 2022 r.