w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

W maju 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

W poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowogród zaopatrującego miejscowości: Baliki, Kupnina, Morgowniki, Nowogród, Ptaki

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

DLA KOGO. Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn zatrudnionych w 445 mikro, małych, średnich i dużych firmach z obszaru całej Polski. Zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwie.