Zuzanna Chmielewska, uczennica z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie walczy o nagrodę publiczności VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę, temat konkursu: „Gadajcie, jak dawniej we wsi pracowano”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Już po raz osiemnasty w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyła się uroczystość "Golgota Wschodu" czyli spotkanie z Sybirakami.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.