Burmistrz Gminy Nowogród informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Program Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 

Od 2020 r. producent rolny w celu oszacowania szkód powstałych w jego gospodarstwie w wyniku wystąpienia suszy, musi złożyć wniosek o ich oszacowanie za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą". Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternitu) proszeni są o złożenie ankiety dotyczącej wyrobów azbestowych.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina.

Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej? Potrzebujesz konsultacji wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt? Zgłoś się po bezpłatną poradę do Podlaskiego Centrum NGO! Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą je założyć, mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i finansowych.

Gmina Nowogród dzięki #Fundusze Europejskie EU otrzymała grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 119 850,00 zł.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

Biuro Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK organizują w terminie 28 – 30 lipca 2023 r. bezpłatny kurs na uprawnienia znakarza szlaków turystycznych PTTK, który odbędzie się w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze woj. podlaskie.