Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Celem świadczenia jest uhonorowanie sołtysów za zaangażowanie w pracę społeczną i zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Dzisiaj w ramach Festiwalu w wielkim formacie "Na wzgórzu nad rzeką" spotkanie z Arkadiuszem Andrejkow w Skansenie w Nowogrodzie o godz. 17.40.

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 17 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 czerwca 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD, liderów, sołtysów, KGW, właścicieli gospodarstw rolnych i agroturystycznych na spotkanie informacyjne na temat zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych oraz zagród edukacyjnych. Będzie ono miało na celu poinformowanie uczestników o wioskach tematycznych i zagrodach edukacyjnych, korzyściach z ich posiadania oraz zachęcać będzie do włączenia się do projektu.

Ważny fragment odnowionej drogi uroczyście otwarty został w niedzielę, 18 czerwca, w Nowogrodzie. Ulica Łomżyńska, przy której znajduje się np. urząd miasta i gminy, to wjazd do miasta od strony Łomży czy Białegostoku. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - intensywne opady deszczu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza
na XXX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, które odbędą się 18 czerwca 2023 roku na terenie Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.
Zapraszamy!

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem.

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Nowogród.