w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

HARMONOGRAM – BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2023 r.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki.

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

Po raz drugi uczniowie z ZSS w Nowogrodzie chcą sprawdzić swoje umiejętności i wziąć udział w XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem tegorocznym jest "Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim."

z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.