Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki.

W środę 6 marca 2024 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - oblodzenie

W związku z rozpoznawaniem terenu gminy przez firmę odbierającą odpady informujemy, że mogą wystąpić problemy z odbiorem bioodpadów z trasy nr 1. W razie trudności odpady zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 6 marca (środa)

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców z urzędu.  Rejestr wyborców obejmuje osoby, stale zamieszkałe na obszarze gminy i uprawnione do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz wyborcy nigdzie niezameldowani przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw -gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

W marcu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

W czwartek 29 lutego 2024 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyła się Mini Olimpiada Odnawialne Źródła Energii. Jest to kolejne działanie realizowane w ramach programu „Czysta energia”.

W środę 28 lutego 2024 r. o godz. 14:10 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

17 lutego 2024 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyły się igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym. Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach: rocznik 2013 i młodsi oraz rocznik 2012-2011. W zawodach uczestniczyło 23 dziewcząt i 46 chłopców. Za miejsca I-III zawodnicy otrzymali medale a za miejsca I-VI  dyplomy. Medale i dyplomy ufundował Burmistrz Nowogrodu Pan Grzegorz Palka.