Dzisiaj do godz. 10:00 mieszkańcy Nowogrodu musieli opuścić domy, a to wszystko w związku ze znalezionym niewybuchem. Akcja informacyjna rozpoczęła się już dzień wcześniej, dzięki temu podjęcie niewybuchu odbyło się zgodnie z planem.

W środę 29 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

W Nowogrodzie został znaleziony niewybuch. W związku z tym mieszkańcy proszeni są o opuszczenie swoich domów poza obszar rażenia w środę 29 listopada do godz. 10:00 na czas prowadzenia działań przez Patrol Saperski. Sprawna ewakuacja mieszkańców pozwoli na szybki powrót do miejsca zamieszkania po zakończonej akcji.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - oblodzenie

Burmistrza Nowogrodu z dnia 20 listopada 2023 r.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) w Nowogrodzie nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zasady uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego

W samo południe w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę odbyła się akcja "Niepodległa do Hymnu". Mieszkańcy oraz goście zgromadzili się przy pomniku "Młodym Bohaterom" aby wspólnie zaśpiewać Hymn Polski, a później pieśni patriotyczne.