Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternitu) proszeni są o złożenie ankiety dotyczącej wyrobów azbestowych.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina.

Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej? Potrzebujesz konsultacji wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt? Zgłoś się po bezpłatną poradę do Podlaskiego Centrum NGO! Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą je założyć, mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i finansowych.

Gmina Nowogród dzięki #Fundusze Europejskie EU otrzymała grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 119 850,00 zł.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

Biuro Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK organizują w terminie 28 – 30 lipca 2023 r. bezpłatny kurs na uprawnienia znakarza szlaków turystycznych PTTK, który odbędzie się w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze woj. podlaskie.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze

Żyjemy jak rodzina - mówią zgodnie mieszkańcy trzech wsi: Chmielewo, Dzierzgi i Sulimy. Od piątku 30 czerwca ta „rodzinna trójwieś" ma swoje wspólne miejsce. W otwarciu kolejnego w gminie Nowogród Wiejskiego Ośrodka Aktywności Społecznej, który powstał w Chmielewie, wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś, a samorząd województwa reprezentował także radny Piotr Modzelewski.

Park przy ul. Rynek w Nowogrodzie zlokalizowany jest w centrum miasta, w sąsiedztwie m.in. licznych budynków mieszkalnych, w niedalekiej odległości od Zespołu Szkół Samorządowych, przedszkola oraz instytucji kultury. Remont parku, wyczekiwany od wielu lat przez mieszkańców Gminy Nowogród, stał się jednym z kluczowych zadań Gminy.