W niedzielę 23 września 2018 r. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży tradycyjnie dokonał podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej powiatu łomżyńskiego za rok szkolny 2017/2018.

Dodatkowy autobus linii nr 9 będzie kursował od czwartku 27 września 2018 r. z Nowogrodu do Łomży.

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,

Uprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24.

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy. Wszyscy rolnicy, którzy posiadają protokół oszacowania szkód w gospodarstwie uprawnieni są do złożenia wniosku w biurze  powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, ul. Nowa 2.

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie otrzymali wyprawkę szkolną.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Nowogród obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

Żołnierzem zawodowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która odbyła czynną służbę wojskową, nie jest karana za przestępstwo umyślne, posiada odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, pełnionej w jednym z trzech korpusów kadry zawodowej: oficerów, podoficerów i szeregowych.

Uzbrojeni w rękawice i worki na śmieci ruszyli, aby świat wokół nas był piękniejszy.