W najbliższą sobotę 3 czerwca w Nowogrodzie odbędzie się trzecia edycja Półmaratonu Kurpiowski Pśejåk i biegów towarzyszących na 7 km, biegów dzieci oraz marszu Nordic Walking na 5 km. Biegi odbywać się będą przez malownicze tereny Gminy Nowogród.

W środę 31 maja 2023 r. o godz. 15:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Nowe stawki dopłat

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem.

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród