Zapraszamy na szkolenie chemizacyjne 29 grudnia 2022, godz. 08:30 w Bibliotece w Nowogrodzie. Obowiązkowe zapisy telefoniczne 537 998 001

Zakupu paliwa stałego w preferencyjnej cenie do 2.000 zł brutto za tonę mogą dokonać gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku węglowego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu zaprasza na "Koncert Świąteczny" w ramach projektu "Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej"

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny mróz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

W najbliższą niedzielę 18 grudnia zapraszamy na Dzień Świąteczny w Nowogrodzie

w sprawie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Przyszłoroczna edycja Kurpiowskiego Psiejaka odbędzie się 3 czerwca 2023 w Nowogrodzie.