Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

Starosta Łomżyński informuje, że z dniem 1 maja 2023 r. przejmuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Łomża, Piątnica, Miastkowo, Jedwabne, Przytuły, Śniadowo, Wizna oraz w części Nowogród (bez wsi Morgowniki i części wsi Jankowo-Młodzianowo).

Zuzanna Chmielewska, uczennica z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie walczy o nagrodę publiczności VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę, temat konkursu: „Gadajcie, jak dawniej we wsi pracowano”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Już po raz osiemnasty w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyła się uroczystość "Golgota Wschodu" czyli spotkanie z Sybirakami.