Dzięki dotacji Województwa Podlaskiego, otrzymanej na podstawie umowy nr DIT-I.3031.105.2023  z dnia 2 czerwca 2023 r. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 r. Gmina Nowogród zakupiła do jednostki OSP Mątwica quada ratowniczego C-Force CFMOTO 850 o wartości 58 380 zł.

zamieszkałych na terenie Gminy Nowogród lub uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Nowogród. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, szkół średnich do ukończenia 20 lat

Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Mszą świętą w kościele w Nowogrodzie uczniowie, nauczyciele i rodzice rozpoczęli nowy rok szkolny 2023/2024.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu zapraszają w niedzielę 10 – go września na Krajowy Dzień Kukurydzy. Wrześniowa impreza to największe wydarzenie dla plantatorów i pasjonatów złotego ziarna w województwie podlaskim. Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo zaprezentujemy bogatą kolekcję odmian kukurydzy i zapewnimy fachowe doradztwo ekspertów z dziedziny nasiennej oraz środków ochrony i nawożenia roślin.

W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej Nr 105842B we wsi Baliki.

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2023 roku.

W dniu 1 września 2023 r. o godz. 12.00, w gminach powiatu łomżyńskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty w celu upamiętnienia 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.