Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - opady marznące

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - oblodzenie

W lutym 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu " Czyste Powietrze". Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodzie, ul. Rynek 20.

W sobotę 20.01.2024 r. sześcioro dzieci z Gminy Nowogród wyjechało na ferie zimowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się
o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Prosimy o ostrożność i rozwagę w przypadku ofert akwizytorów na instalację nowych źródeł ciepła.

W związku z zachodzącymi w PZW i Wodach Polskich zmianami, pojawiła się szansa na współgospodarowanie  wodami Okręgu Rybackiego „Narew 5”.