Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 w Gminie Nowogród

Zima jest szczególną porą roku. Zagrożenia z nią związana, jak np. długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą paraliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która może prowadzić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Kolejnym niebezpiecznym czynnikiem jest silny wiatr, który w połączeniu z temperaturą tylko nieco powyżej 0 C, może mieć taki sam skutek jak powietrze o temperaturze -30 C w bezwietrzny dzień. Również wilgoć potęguje odczuwanie chłodu. Te dwa czynniki (wiatr i wilgoć) powodują, że marzniemy bardziej, niż wskazywałaby na to temperatura odnotowana na termometrze. Im bardziej wilgotno i wietrznie tym zimniej.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

W poniedziałek 4 grudnia 2023 r. o godz. 15:10 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

W grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

W czwartek 30 listopada 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Grzegorzem Andrzejem Palką - Burmistrzem Nowogrodu, a Maciejem Borzyszkowskim - Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 75 000 złotych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Zielone Centrum EcoMocy".

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi gminnej nr 105837B we wsi Jankowo Skarbowo o łącznej długości 890,93 m.

We wtorek 5 grudnia o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 13 odbędzie się III Forum Seniora organizowane przez Komendę Miejską Policji w Łomży.

Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 listopada 2023 roku