Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Program zakłada pomoc w   dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej  do domu seniora. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych. Koszty zakupów pokrywa senior. Bezpośrednim realizatorem programu są ośrodki pomocy społecznej. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

Dnia 19 października 2020 roku Burmistrz Nowogrodu zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r”.

 dotyczący uboju z konieczności poza rzeźnią.

Od poniedziałku 26.10.2020 uczniowie klas 4-8 rozpoczęli naukę zdalną a uczniowie klas 1-3 i przedszkola uczą się stacjonarnie.

Został tylko miesiąc na udział w Powszechnym Spisie Rolnym.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju
• Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
• Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników.
• Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzeniem w szkołach nauki w trybie zdalnym, od 26.10.2020 r. zawiesza kursowanie dodatkowych, pomocniczych kursów:

- linii 9 o godz. 7:00 na trasie Nowogród - Łomża,

          o godz. 15:30 na trasie Łomża - Nowogród.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021.

w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie