Mszą świętą w kościele w Nowogrodzie uczniowie, nauczyciele i rodzice rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r.

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Nowogród od szkodników pierwotnych sosny (boreczniki sosny), Nadleśnictwo Nowogród informuje o planowanym wykonaniu oprysku ratowniczego na obszarach leśnych (leśnictw: Zbójna, Wyk, Gawrychy, Kuzie, Złota Góra, Dobrylas i  Morgowniki) w okresie między 1 września, a 15 września 2022r., w zależności od panujących temperatur oraz warunków atmosferycznych.

Wrocław 2016 r., Piła 2018 r.  i w końcu w 2022 r. Łomża.  Po wielu trudnościach, jakimi były pandemia coronavirusa i związane z nią obostrzenia, udało się zorganizować Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego w Łomży. Nauczyciele spotkali się po czteroletniej przerwie po raz dziewiętnasty, aby rozmawiać, wymieniać doświadczenia i czerpać nowe inspiracje do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

Kurpiowskiego Koguta 2022 wygrał Tomasz Tyszka z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, a wśród pań pierwsza przybiegła Kamila Fajkiel-Nowak z Łomży. Zawody rozegrano w okolicach malowniczo położonego Nowogrodu w ponad 30 stopniowym upale.