O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski zaprasza na cykl wydarzeń kulturalnych "Międzynarodowe Spotkania z Lutosławskimi" 26 maja (niedziela) w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Wojewoda Podlaski ogłasza konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z lokalizacją na terenie gminy Nowogród inwestycji pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska-Litwa)" informujemy, że 10 czerwca b.r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie ul. Rynek 20 odbędzie się spotkanie inwestora - GAZ-SYSTEM S.A. z mieszkańcami.

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac polowych oraz przemieszczaniem się ludności i sprzętu rolniczego, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Henryk Grabowski zwrócił się z prośbą do wszystkich rolników hodujących świnie o zachowanie uwagi na podstawowe zasady postępowania, mające na celu zabezpieczenie gospodarstw przed wprowadzeniem wirusa ASF, a w szczególności:

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie 1 stopnia - burza z gradem

Od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju realizowane będzie kolejne zintegrowane badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Dzięki współpracy Lokalnych Grup Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" i "Kaszubska Droga" mieszkańcy Nowogrodu i okolic oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych mogli obejrzeć sztukę teatralną "Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna" w wykonaniu Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina.

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie II stopnia - burze z gradem

Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.