Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

o wyniku VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród - działka nr 1170/1 o pow. 0,1363 ha, położona w Nowogrodzie

o wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego na 3 letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród - działka nr 1177 o pow. 0,0272 ha, położona w Nowogrodzie

Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 1 marca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku realizowane będą działania na terenie miasta Nowogród w ramach Planu działania Priorytetowego.

Burmistrz Nowogrodu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

Od poniedziałku 28 lutego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie można wesprzeć zbiórkę rzeczy oraz artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy.

Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż od 01.03.2022 do 25.03.2022 będzie trwać rekrutacja uczniów do kl. I do  Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w ZSS na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż od 01.03.2022 do 25.03.2022 będzie trwać rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizując zadania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r., poz. 266 z późn. zm. ) ogłasza XIX OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE kategoria: gospodarstwa indywidualne.
Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy