Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii to coroczne wydarzenie, które cieszy ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu.

W kwietniu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny.

W piątek 22 marca 2024 r. odbyła się inauguracja drugiej wioski tematycznej na terenie Gminy Nowogród, która powstała w Jankowie. Środki pozyskane zostały ze Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca z Małego Płocka w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

W środę 20 marca 2024 r. odbyło się otwarcie pierwszej na terenie Gminy Nowogród wioski tematycznej „Kraina Bociana” obejmującej wsie Chmielewo, Dzierzgi i Sulimy. Środki pozyskane zostały ze Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca z Małego Płocka w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

z dnia 20 marca 2024r. o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego wyborców w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Od 4 kwietnia w każdy czwartek od godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie będzie otwarty nieodpłatny punkt wypełniania wniosków przez pracownika PZDR w Łomży.