Zuzanna Chmielewska i Natalia Grzymała uczennice Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie walczą o nagrodę publiczności IX Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę, temat konkursu: „Gadajcie, jak dawniej we wsi bywało ze zwierzętami”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

11. kwietnia o godz. 18:00 zapraszamy na unikalne wydarzenie do Akademii Łomżyńskiej, projekcję filmu „Chopin. The Space Concert”, połączoną ze spotkaniem z jego reżyserem Adamem Ustynowiczem.

W czwartek 4 kwietnia 2024 r. z podczas uroczystości w Operze i Filharmonii Podlaskiej Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego wręczył Burmistrzowi Nowogrodu czek na 60.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Z dotacji zostanie zakupiony quad ratowniczy dla OSP Nowogród oraz wyposażenie pojazdu OSP Mątwica.

Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego wręczył Burmistrzowi Nowogrodu symboliczny czek na kwotę 800.000,00 zł na realizację przebudowy ul. Października i ul. Łomżyńskiej na odcinku ul. 11 listopada - ul. Rynek tzn. w bezpośrednim sąsiedztwie OSP Nowogród i M-GOK.

W czwartek 4 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr

Inspekcja Weterynaryjna informuje, że w  terminie: 08.04.2024 r. - 12.04.2024 r. na obszarze powiatu łomżyńskiego będą prowadzone ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie metodą zrzutów z samolotu.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr

Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii to coroczne wydarzenie, które cieszy ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu.