Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że w bieżącym roku organizowana jest IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Honorowy  Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka oraz patronat medialny TVP INFO.

Burmistrza Nowogrodu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Siedem jednostek OSP z gminy Nowogród otrzymało sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie o łącznej kwocie 43 790,00 zł z czego 40 000,00 zł to dofinansowanie z dotacji Województwa Podlaskiego.

Nadleśnictwo Łomża jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

W czwartek 26 stycznia w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie obyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel inwestora z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, architekci z Biura Projektów Arteria S.C., a także Burmistrz Nowogrodu.

Zapraszamy rolników do udziału w bezpłatnym webinarze informacyjnym.

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym